Browsing All posts tagged under »historiatieteet«

Keväällä 200 vuotta sitten

14 kesäkuun, 2011 Kirjoittanut

0

[d]en 26 Martii instälte sig underskrefven Directeur och första Landmätare, genom des lagligen tilförordnade tjenste med hielpare, Landtmäteri Auscillanten Carl Johan Ezelius, å Sjählö Hospitals hemman i Nagu Sockn, Wirmo Härad och Åbo Län af i ödmjukt följe af Högvälborne Herr Baron Landshöfdingen och Riddaren Knut von Troils den 14 November förledit år gifne Respective […]