På svenska

Själö

Själö ligger i Väståboland, cirka sex kilometer nordöst om Nagu centrum. Ön är numera ökänd för sin historia som en plats för det historiska spetälskehospitalet, som startade sin verksamhet i början av 1620-talet. Anstalten stängdes efter en rad olika ändringar år 1962. Sedan dess har ön blivit mest känd för sin hospitalskyrka,en korsformad träbyggnad byggd år 1733. Kyrkan är ett väldigt populärt besöksmål under sommaren.

Gravröse Själö, Ängesnäs bergen från brons- och/eller järnåldern. Foto: Juhana Ahlamo / Åbo universitet. Arkeologi.

Själö blev asyl inte bara för leprasjuka men även redan på 1600- och 1700-talet för människor som ansågs vara vansinniga eller upplevdes på något annat sätt oanpassade till samhället. Den sista hospitalshjonen med lepra dog år 1785. Idag har Skärgårdhavets forskningsinstitutet verksamhet i de gamla byggnaderna där mentalsjukhuset hade sin verksamhet fram till 1962.

Det finns även en hel del olika lämningar på Själö från tiden långt innan ön blev en plats för hospitalet. Man har redan bott eller vistas på ön under järnålder dvs. över ett tusen år sedan. Till exempel ett förhistoriskt gravröse och några skålgropar som har använts som en offerplats har blivit dokumenterade på ön.  Senast under medeltiden har det funnits fast bosättning på ön, möjligen på samma plats där det senare på 1500-talet nämns byn Själö/Fogdeby och där det idag står en bondgård från sent 1800-talet.

Numera känner man till tolv fornlämningar på ön, daterade från förhistoriska tiden fram till slutet av 1800-talet. Dessa är bevarade av Lagen om fornminnen.

Information om hur man tar sig till Själö kan hittas på Skärgårdhavets forskningsinstituts websidor: http://www.seili.utu.fi/sv/transportforbindelser/

Projektet Arkeologi på Själö

Arkeologi på Själö är ett samarbetsprojekt mellan Arkeologin och Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet. Arbetet med syftet att kartlägga, forska och förmedla arkeologiskt kulturarv på ön inleddes våren 2009. Projektets arbetsgrupp har även deltagare från marksägare Forststyrelsen, Museiverket, Pro-Seili-Själö r.f. och Suomen Yliopistokiinteistöt Oy samt Åbo Landskapsarkiv.

Projektet har beviljats stöd från Turun yliopistosäätiö och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II vid Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Undersökningar på sommaren 2009

Projektsarbetet påbörjades med arkeologisk inventering av fornlämningar på Själö och i dess närhet under sommaren 2009. Inventeringen omfattade både kontrollen av de redan dokumenterade lämningarna och letandet efter möjliga lokaler som inte tidigare hade blivit kända eller dokumenterade. Tidigare hade man dokumenterat ett gravröse från tidigmetallåldern eller från järnålder (ca. 1200 fKr. – 500 eKr). Nu antecknades uppgifter om ännu ett annat förmodligen förhistoriskt gravröse.

Man dokumenterade även flera lämningar från historisk tid dvs. medeltid eller modern tid.  Dessa lokaler består av olika eldstäder, mindre stenläggningar av okänd betydelse, röjningsröse från tidigmodern tid och flera husgrunder. Vid de före detta mentalsjukhuset som numera används av forskningsinstitutet dokumenterade man husgrunder av dårhus som hade rivits i början av 1800-talet. Även på Kyrkudden hittade man rester av byggnader som innan 1800-talet hade stått på platsen nära kyrkan.

Ansvariga för årets undersökningar var forskarna hum. kand Mikko Helminen och hum. kand Juhana Ahlamo. Resultaten från fältundersökningarna på sommaren 2009 har framställts i en arkeologisk undersökningsrapport Länsi-Turunmaa (ent. Nauvo), Seili. Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja koetutkimukset 2009. Rapporten kan laddas ner och läsas i PDF-format (ca. 6,8 Mb) här.

Undersökningar på sommaren 2010

Projektets arkeologiska fältundersökningar på Själö fortsatte under två veckor i juli 2010. Man koncentrerade sig på att göra en mer fördjupad förundersökning på Kyrkudden där man förra sommaren hade hittat rester av gamla byggnader. Även den arkeologiska inventeringen av området i närheten av huvudön blev färdig.

På provundersökningsområdet på Kyrkudden på vad som hade tolkats vara den före detta boplatsen för de spetälska under 1600- och 1700-talet öppnades fyra provschakt. De dokumenterade raserings- och kulturjordlagren på platsen hade särskilt mycket benmaterial vilket skickades till en osteologisk analys efter fältundersökningen. Analysen av benmaterialet från provundersökningarna på Kyrkudden under åren 2009 och 2010 stöder tidigare tolkningarna om vardagliga aktiviteter på platsen. Efter provundersökningarna och resultaten från den osteologiska analysen kan man konstatera att byggnadsresterna markerar platsen för ett uppvärmt boningshus. Huset stod på platsen med stor sannolikhet innan 1730-talet då den nya kyrkbyggnaden byggdes bredvid.

Under inventeringen av området på och runt om Själö dokumenterade man en skålgrop och en stensättning som förmodligen har byggts som en gravanläggning under järnåldern.

Ansvariga för årets undersökningar var forskarna hum. kand Mikko Helminen och arkeologistudent Anne-Mari Liira. Resultaten från fältundersökningarna på sommaren 2010 har framställts i en arkeologisk undersökningsrapport Länsi-Turunmaa (ent. Nauvo), Seili. Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja Seilin Kirkkoniemen koetutkimukset 2010.  Rapporten kan laddas ner och läsar i PDF-format (ca. 1,9 Mb) här.

Undersökningar på sommaren 2011

Arkeologiska undersökningar på Själö fortsätter igen under sommaren 2011. Fältarbete på ön kommer att ske från den 11 till den 22 juli.

Under årets fältundersökningarna flyttar man sig från Kyrkudden till den mellersta delen av huvudön. Utgrävningarna kommer att fokusera på en hustomt med hus för hospitalets utredare samt en rad olika dårhus. Husen stod på platsen möjligen redan på 1600-talet men skriftliga källor pekar på tiden från början av 1700-talet till början av 1800-talet.

Undersökningarna kommer igen att vara öppna för alla besökare.

Kontaktuppgifter

Under år 2011 har projektet två anställda:

forskare (Hum kand.) Mikko Helminen (i juli 11.7.-26.7., samt i oktober 3.-28.10.2011)
mikko.helminen@utu.fi
tel. 050 356 7240

forskare (student) Anne-Mari Liira (i juli och augusti 11.7.-5.8. 2011)
anne-mari.liira@utu.fi
tel. 050 593 3051

Be the first to start a conversation

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: