Hankkeesta

Seilin arkeologia on Turun yliopiston arkeologian oppiaineen yhdessä Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa keväällä 2009 käynnistämä Seilin saaren arkeologista kulttuuriperinnön käsittelevä tutkimushanke. Tutkimuksen taustaryhmänä toimii konsortio, jossa ovat edustettuina Turun yliopiston arkeologian oppiaine, Saaristomeren tutkimuslaitos, maanomistajat (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Metsähallitus, Museovirasto ja Pro Seili-Själö ry) ja Turun maakunta-arkisto.

Hanketta ovat tukeneet Turun Yliopistosäätiö, sekä Svenska litteratursällskapet i Finland.

Kesän 2009 tutkimukset

Turun yliopiston arkeologian oppiaine inventoi Seilin saaren muinaisjäännökset kesällä 2009. Inventointi käsitti sekä jo tunnettujen kohteiden tarkastuksen ja alustavan tutkimuksen että mahdollisten uusien kohteiden etsimisen. Saarelta jo tunnetun varhaismetallikautisen hautaröykkiön lisäksi todettiin toinen todennäköisesti esihistoriaan ajoittuva röykkiö. Myös erilaisia tulisijoja ja pienempiä röykkiöitä havaittiin useita. Tutkimuksista vastasivat tutkijat HuK Mikko Helminen ja HuK Juhana Ahlamo.

Historiallisen ajan kohteina inventoitiin muutamia rakennuksen perustuksia. Nykyisen tutkimuslaitoksen rakennusten läheltä dokumentoitiin vanhan, 1800-luvun alkupuolella puretun, houruinhuoneen perustukset. Kirkkoniemen koekaivauksissa saatiin merkkejä niemellä aikaisemmin sijainneista rakennuksista.

Kesän 2009 tutkimusten tuloksista laadittiin tutkimuskertomus Länsi-Turunmaa (ent. Nauvo), Seili. Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja koetutkimukset 2009. Kertomus on myös ladattavissa internetistä PDF-muotoisena (n. 6,8 Mt) tästä linkistä.

Kesän 2010 tutkimukset

Saaren arkeologiset tutkimukset jatkuivat kahden viikon ajan 19.-30.7.2010. Tutkimuksista vastasivat tutkijat HuK Mikko Helminen ja fil. yo. Anne-Mari Liira. Kesän tutkimuksissa jatkettiin ja täydennettiin vuoden 2009 inventointia Seilin lähisaarissa ja tehtiin koekuopitusta Seilin hospitaalitoimintaan liittyvillä kohteilla. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli Seilin Kirkkoniemi, joka toimi 1600- ja 1700-luvuilla paitsi kirkon paikkana, myös spitaalisten eristysalueena.

Niemellä tutkittiin kirkon eteishuoneen vieressä sijaitsevaa maakumpua kohteen luonteen tarkentamiseksi. Vuosien 2009 ja 2010 luulöydöistä teetettiin analyysi, jonka avulla voitiin tarkentaa käsitystä kohteen maakerroksista ja kiinteistä rakenteista. Paikalla on todennäköisesti ollut asuinrakennus, joka on ollut käytössä 1600-1700-lukujen aikana.

Inventoinnin yhteydessä saaren keskiosissa tarkastettiin siellä aiemmin havaittu uhrikuppi ja saaren lounaipuolelta, Lammasluodolta dokumentoitiin mahdollisesti rautakautinen kivilatomus.

Tutkimusten tuloksista laadittiin tutkimuskertomus Länsi-Turunmaa (ent. Nauvo), Seili. Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja Seilin Kirkkoniemen koetutkimukset 2010.  PDF-tiedosto (n. 1,9 Mt) on ladattavissa ja luettavissa tästä.

Kesän 2011 tutkimukset

Seilin saaren arkeologiset tutkimukset jatkuvat jälleen kesällä 2011. Kenttätyöt saarella ajoittuvat heinäkuun puoliväliin, ajalle 11.-22.7.

Kesän tutkimuksissa siirrytään Kirkkoniemeltä pääsaaren vanhoille rantakallioille, joille 1600-luvulla tai viimeistään 1700-luvun alkupuolella osoitettiin hospitaalin valvojan tontti ja vähintään neljästä rakennuksesta koostunut houruinhuonelaitos.

Tutkimuksista vastaavat tutkijat HuK Mikko Helminen ja fil. yo. Anne-Mari Liira.

%d bloggers like this: