Talven ensimyräkästä kesän ensihelteisiin

Posted on 8.6.2011 Kirjoittanut

0


Luotauslinjaa vedetään Seilin Kirkkoniemellä marraskuussa 2010. Kuva: Risto Pollari / Geo-Work Oy.

Seilin arkeologia -hanke on jälleen aktivoitumassa talvikauden muiden projektien ääreltä. Pimeiden kuukausien aikana hankkeen parissa työskentelevät tahot ovat ehtineet yhtä ja toista, jonka ansiosta kesäiset puuhat Seilin saarella odottavat jälleen tekijöitään.

Ensin kuitenkin siitä, mihin syksyllä jäätiin.

Marraskuun alussa hankkeelle tuli vielä kenttäkauden 2010 päätteeksi tilaisuus käyttää hieman lisäresursseja Seilin kirkon edustalla sijaitsevan maa-alueen koetutkimuksiin. Räntäkaaosta uhmaten joukko turkulaisia arkeologian opiskelijoita matkasi saarelle yhdessä Geo-Work Oy:n tutkijoiden kanssa. Nurmikentälle tehtiin reilu 30 luotauslinjaa, joista kartutettu aineisto käsiteltiin alkutalven aikana ja sitä on myöhemmin mahdollista hyödyntää alueen jatkotutkimuksiin.

Tämä myöhään syksyllä paikalle tehty matka avarsi Seilin maisemaa koskevia pohdintoja. Kesäisin lehtipuiden hallitsema saaren keskiosa oli nyt hyvin erinäköinen. Lisäksi Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikön elokuussa 2010 Dårhusenilla tekemät raivaustyöt ovat saaneet tämän kohteen avautumaan aivan uudella tavalla.

Lähimaisemalla ikonisen asuntolarakennus Fyyrin kupeessa sijaitseva Dårhusen muodostuu viimeistään 1700-luvun alusta saman vuosisadan loppuun houruinhuonelaitoksena toimineiden rakennusten perustuksista, jotka voitiin nyt valokuvata aiempaa paremmin.

”Seilin saaren kulttuuriperinnön ja luontoympäristön saavutettavuus”

Vuoden 2011 arkeologiset koetutkimukset siirtyvätkin näiden rakennusten muodostamalle kohteelle ja Dårhusenin sekä Kirkkoniemen välissä sijainneen hospitaalin valvojan tontin jäännöksille. Kummallakaan kohteella ei minun ja Juhanan kesällä 2009 erään houruinhuonekokonaisuuden rakennuksenjäännökselle kaivaman koekuopan lisäksi ole aiemmin tehty kaivaustutkimuksia. Odotan siis tuloksia jännityksellä.

Kenttätyöt Seilin saarella ajoittuvat heinäkuulle, aikavälille 11.–22.7. Vuonna 2011 tutkimuksia rahoittaa Turun Yliopistosäätiö ja Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Vuoden keskeisenä pyrkimyksenä on aloittaa suunnitelmallinen työskentely Seilin kulttuuriperinnön ja luontoympäristön välittämisen ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on uudistaa saaren opastusrakennetta ja ohjata sitä sellaisille kohteille, jotka soveltuvat laajemmin opastukselle ja omaehtoiseen tutustumiseen.

Hanke on suunniteltu kaksiosaiseksi, jolloin ensimmäisenä vuotena keskitytään aiemmissa tutkimuksissa paikannettujen ja  helposti saavutettavien kohteiden kartoittamiseen. Valituista kohteista kerrytetään maastossa ja arkistotutkimuksen avulla lisää niitä koskevaa tietoa, jonka on määrä ensisijaisesti palvella myöhemmin laadittavia opasteita ja opastustyötä.

Arkeologisen tiedonkeruun lisäksi hankkeen tutkijat laativat suunnitelman saaren kulttuuriympäristön ja luontokohteiden esittelemiseksi. Työstä laaditaan kirjallinen suunnitelma vuoden 2011 loppuun mennessä.

Varsinaiset valmistelut polkaistaan täyteen vauhtiin juhannuksen jälkeen, jolloin lupaan myös lisää tietoja hourulan ja sen valvojan kotimajan tutkimuksista. Pieniä ja mielenkiintoisia yllätyksiäkin on luvassa.

Millä tavoin sinä haluaisit tutustua saareen? Minkälaiset kysymykset sen menneisyydessä askarruttavat? Olemme kiinnostuneita kaikista kommenteista ja ajatuksista!

Mainokset
Posted in: Kenttätyöt