Kesän tutkimuskertomus valmis ja verkossa

Posted on 11.11.2010 Kirjoittanut

0


Vuoden 2010 tutkimusten jälkityöt ovat nyt päätöksessä ja olemme valmiita julkaisemaan Kirkkoniemen koetutkimuksia ja kesän inventointirupeamaa koskevat havainnot. ”Länsi-Turunmaa (ent. Nauvo), Seili. Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja Seilin Kirkkoniemen koetutkimukset 2010.”  PFD-tiedosto (n. 1,9 Mt) on ladattavissa ja luettavissa tästä.

Tutkimuskertomuksen tiivistelmässä todetaan muun muassa seuraavaa:

Inventointi ja koetutkimukset täydentävät hankkeen vuonna 2009 aloittamia inventointi- ja koetutkimuksia sekä alueella aiemmin suoritettuja arkeologisia inventointeja ja tutkimuksia. Inventoinnin toteuttamisesta maastossa sekä esi- että jälkitöiden osalta vastasivat HuK Mikko Helminen ja fil. yo Anne-Mari Liira.

Inventoinnin aikana Seilin saaren länsipuolella sijaitsevia arkeologisesta näkökulmasta mielenkiintoisina pidettyjä lähisaaria kuljettiin läpi ja saaren keskiosissa tarkastettiin siellä aiemmin havaittu uhrikuppi.  Tutkimusalueelta todettiin kaksi kohdetta, Seili Lammasluoto ja Seili Sandviks bergen 3, jotka ehdotetaan luettavaksi muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitetuiksi, sekä luettaviksi Museoviraston rauhoitusluokkaan 1.

Arkeologiset koetutkimukset kohdistettiin Seilin Kirkkoniemeen, jossa tutkittiin aiemmin Kirkon eteishuoneen itäpuolelta ja kirkon runkohuoneen itäpäädyn eteläpuolella sijaitsevaa maakumpua koekuopituksella kohteen luonteen tarkentamiseksi. Paikalle avattiin neljä uutta koekuoppaa näiden käsittäen pinta-alaltaan yhteensä 4,5 neliömetriä. Koekuopituksen, sekä luulöydöistä teetetyn osteologisen analyysin avulla voitiin tarkentaa vuonna 2009 muodostettua käsitystä kohteen maakerroksista ja kiinteistä rakenteista.

Paikalla on sijainnut todennäköisesti asuinkäytössä ollut rakennus, joka ajoittuu uudelle ajalle ja joka on purettu tai tuhoutunut ennen 1800-luvun alkua.

Posted in: Ei kategoriaa