Paluu Turkuun

Posted on 30.7.2010 Kirjoittanut

0


Dårhusenia esitellään Ylen ruotsinkieliselle uutistoimitukselle. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Dårhusenia esitellään Ylen ruotsinkieliselle uutistoimitukselle. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Seilin kenttätyöt ovat nyt ohitse ja matkaamme takaisin manteereella tyytyväisin mielin. Seilin hospitaalille 1800-luvun alussa kuulunut saaristo on nyt inventoitu olennaisilta osiltaan. Eilisen röykkiölöydöksen kautta voimme olla tyytyväisiä karkeita oloja heijastelevan saaristoalueen antiin. Kirkkoniemellä ja Dårhusenilla tehdyt koetutkimukset ovat jälleen tuottaneet tulosta ja tiedämme nyt paljon enemmän Kirkon eteishuoneen vieressä sijaitsevasta maakummusta ja sen syntyprosesseista.  Odotamme, että saamme koekuopista kootun luuaineiston analysoinnin avulla vielä runsaasti tietoa paikalla tapahtuneesta arkielämästä.

Kenttätyö on arkeologialle keskeinen tapa kerätä uutta tietoa maastosta. Kuten blogin lukijat ovat varmasti todenneet, se on myös olennainen osa sekä arkeologien omakuvan pohdiskelua että töiden äärellä vierailleiden ihmisten kontaktipintaa itse alaan. Työskentely jatkuu toki myös tiedon keruun jälkeen. Elokuussa kenttätöiden löydökset ja esimerkiksi ottamamme valokuvat luetteloidaan ja kuvaillaan mahdollisimman tarkasti, jotta tekemämme työn anti säilyisi mahdollisimman hyvin jälkipolville.

Lukuisat löydöt odottavat puhdistusta, järjestämistä ja luettelointia. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Lukuisat löydöt odottavat puhdistusta, järjestämistä ja luettelointia. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Esineet puhdistetaan ja jaotellaan eri kriteerien perusteella, jolloin niistä voidaan myös laatia erillinen löytöluettelo. Takymetrillä tehdystä mittausdatasta koostetaan kolmiulotteisia maastomalleja, jotka taas voidaan myöhemmin tulostaa erillisiksi kartoiksi. Tärkeänä työvaiheena seuraa medioille annetut lausunnot ja haastattelut työn alustavista tuloksista. Näin tieto tutkimuksistamme leviää Seiliä, täällä käyneitä vierailijoita ja tämän blogin lukijoita laajemmalle.

Blogiin kirjoittaminen jatkuu työn edistyessä loppukesästä ja myöhemmin syksyllä.

Mainokset
Posted in: Kenttätyöt