Ekskursioita ja luukuopan kaivuuta

Posted on 26.7.2010 Kirjoittanut

0


Hoitotöiden ja esittelyn pohtimista Dårhusenilla eli nk. houruinhuoneiden perustuksilla. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Hoitotöiden ja esittelyn pohtimista Dårhusenilla eli nk. houruinhuoneiden perustuksilla. Kuva: Anne-Mari Liira / Turun yliopisto. Arkeologia.

Toinen kenttäviikko alkoi myös kauniin sään vallitessa. Saimme heti aamulla vieraita Museovirastosta. Muinaisjäännösten hoitoyksikön Varsinais-Suomessa toimiva tutkija Satu Mikkonen-Hirvonen tuli työnjohtajansa kanssa tarkastamaan Seilin kulttuuriperintökohteita. Kävimme eri kohteilla ja keskustelimme muun muassa siitä, miten niitä voitaisiin tuoda paremmin esiin maisemassa ja miten yleisö pystyisi parhaiten nauttimaan niistä. Mikon ja Juhanan viimevuotinen raportti ja muutenkin arkeologinen toiminta Seilissä sai heiltä paljon myönteistä palautetta. Se antaa lisäkannustusta tutkimuksiimme!

Vierailijoiden lähdettyä suunnistimme saaren pohjoisosan metsään tarkistamaan sieltä löydettyä mahdollista uhrikuppia. Pienen etsinnän jälkeen löysimmekin paikan. Löytö herätti meissä ristiriitaisia tunteita. Paikka olisi Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä mahdollinen kuppi sijaitsi pystysuorassa kallioseinämässä, eikä aivan sen lähellä ole tunnettua vanhaa viljelymaisemaa. Kuppi on selkeästi näkyvissä, mutta on kuitenkin vaikea sanoa, onko se luonnon muovaama vai ihmiskäden siihen kovertama. Tämän mysteerin selvittämisessä on myöhemmin syytä tutustua erilaisia kuppikallioita koskeviin arkeologisiin tutkimuksiin.

Pystykalliossa sijaitseva kuppi, joka ainakin toistaiseksi jätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kuva: Mikko Helminen / Turun yliopisto. Arkeologia.

Pystykalliossa sijaitseva kuppi, joka ainakin toistaiseksi jätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kuva: Mikko Helminen / Turun yliopisto. Arkeologia.

Metsässä samoilun jälkeen suuntasimme jälleen iltapäivällä Kirkkoniemelle. Jatkoin eilistä runsasluista kuoppaa, joka ei pettänyt tässä suhteessa nytkään. Aina ottaessani talteen yhden luunpalan, löytyi heti kaksi uutta palaa. Luuta oli tasaisesti koko kuopassa, joko yksittäin tai pieninä ryhminä. Ne ovat näin nopeasti katsottuna peräisin sekä isoimmista että pienemmistä eläimistä. Olemme myös löytäneet lukuisia kalan suomuja. Näiden löytöjen avulla on mahdollista päästä taas hieman lähemmäksi seililäisten arkielämää. Mikko aukaisi samaan aikaan uuden koeojan, josta tuli esiin paremmin säilyneitä tiilenpaloja ja suurehko kivi. Viime vuonna esiin tullut rakenne näyttäisi jatkuvan tässäkin koeojassa.

Mainokset
Posted in: Kenttätyöt