Öppet för diskussion

Posted on 22.7.2010 Kirjoittanut

0


Mikko och kyrkguiden Jarkko Niemelä diskuterar om livet i asyl på Kyrkudden. Foto: Anne-Mari Liira / Åbo universitet. Arkeologi.

Mikko och kyrkguiden Jarkko Niemelä diskuterar om livet i asyl på Kyrkudden. Foto: Anne-Mari Liira / Åbo universitet. Arkeologi.

Skärgårdens forskningsinstitut vid Åbo universitet höll öppet hus på Själö idag. Det vill säga, institutets lokaler och museikyrkan på Kyrkudden var öppna för besökande allmänhet som var intresserade att följa med på olika guidningar och föreläsningar runt omkring på ön.

Jag och forskaren Anne-Mari Liira tog del i dagens aktiviteter genom att presentera vårt arbete, Själös historia och arkeologi generellt på ett levande sätt. Vi öppnade ett provdike precis bredvid kyrkan och bjöd in folk för ett kort besök där de kunde titta på fynd och ställa frågor.

Det var närmare tvåhundra besökare på Kyrkudden idag och många av dem var väldigt intresserade av vad vi arkeologer sysslar med där. Vanliga frågor som ställdes handlade om hur djupt vi kommer att gräva, varför vi valt denna plats för diket, var stugorna låg där de spetälska en gång bodde och vart man till slut begravde dem. Naturligtvis handlade den största frågan om vad vi hade hittat, vilket också fungerade väldigt bra för att öppna diskussion.

Själö ligger i Västra Åboland där det bor väldigt många svenskspråkiga människor varför det är viktigt att kunna kommunicera med lokalbefolkningen på dess eget modersmål. Dagens diskussioner på svenska var också ganska trevliga upplevelser för mig som just flyttat hem till Finland efter ett års utbytesstuderande i Sverige.

Vi kommer att ordna en sida om vårt projekt här på Själö även på svenska inom kort, så det lönar sig att följa bloggen också framöver!

Mainokset
Avainsanat:
Posted in: Kenttätyöt